Polecane
Polecane

Nowe auta RENAULT w leasingu - 0 samochodów spełniających kryteria

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty udzielenia leasingu na przedstawionych warunkach. Dostępność produktu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku analizy zdolności finansowej Klienta. Rata leasingu zależna jest w szczególności od wysokości wpłaty własnej, okresu leasingu, wartości wskaźnika referencyjnego, marży oraz wartości wykupu. Podana wysokość miesięcznej raty nie uwzględnia podatku VAT. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Świadczenie reklamowanych usług leasingowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Podmiotem zawierającym umowy leasingu jest BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000098813, posiadającą NIP 5213110063 oraz kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł. 

Kontakt

Masz pytanie?

Zadzwoń+48 519 988 355+48 22 134 00 08

Infolinia czynna:8:00 - 19:00 w dni robocze

Napisz do nas wiadomość

Otwórz formularz

Znajdź odpowiedzi na pytania

Przejdź do FAQ